Zonnesystemen
Zonnepanelen
Omvormers
Montagesystemen
Groepenkasten
Bekabeling
Garanties
Zo werkt het
Stappenplan
BTW terugvragen
Financiering
Subsidies - zakelijk
Ons verhaal
Wie zijn wij?
Waarom Pure Power Solar?
Referenties
Veelgestelde vragen
Zonnesysteem
Voordelen
Financiƫn
Garanties
Installatie
Contact

Privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om je persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Pure Power Port respecteert de privacy van jouw als bezoeker en/of klant en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website en vanuit contact met jouw als bestaande/potentiële klant, partner of relatie. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Pure Power Port B.V., gevestigd op Dionysiusstraat 304, 6041 GE Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Pure Power Port B.V., Dionysiusstraat 304, 6041 GE Roermond
Tel.: 06-23812091 E-mail: info@purepowerport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pure Power Port verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je ze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die je met ons hebt gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren op onze website of door gebruik van de omvormer app.
 • ip-adres en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@purepowerport.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pure Power Port verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je informatie, een offerte of een prijsindicatie te kunnen toesturen
 • Het bijhouden van een klantenadministratie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren en om producten bij je te kunnen installeren
 • Het afhandelen van je betaling
 • Om garantie en service te kunnen verlenen op geleverde of geïnstalleerde producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren
 • Pure Power Port verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pure Power Port neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pure Power Port) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pure Power Port bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres minimaal voor de duur dat de garantie van de door jouw gekochte producten loopt. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure Power Port verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Pure Power Port blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pure Power Port gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pure Power Port gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Pure Power Port en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@purepowerport.nl. Voordat we jouw verzoek in behandeling nemen kan het nodig zijn dat we je identiteit moeten vaststellen. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Pure Power Port wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van bedrijven/organisaties geplaatst. Pure Power Port kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die bedrijven/organisaties. Wij raden je aan om de privacyverklaring van die betreffende bedrijven/organisaties te lezen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pure Power Port neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@purepowerport.nl.