Zonnesystemen
Zonnepanelen
Omvormers
Montagesystemen
Groepenkasten
Bekabeling
Garanties
Zo werkt het
Stappenplan
BTW terugvragen
Financiering
Subsidies - zakelijk
Ons verhaal
Wie zijn wij?
Waarom Pure Power Solar?
Referenties
Veelgestelde vragen
Zonnesysteem
Voordelen
Financiën
Garanties
Installatie
Contact

Veelgestelde vragen

Zonnesysteem

Zonnepanelen maken stroom van daglicht, maar dat doen ze niet in hun eentje. Een zonnesysteem bestaat uit de volgende onderdelen: zonnepanelen, omvormer, kabels en groepenkast.

De zon geeft energie af in de vorm van licht en warmte. Met behulp van zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Een zonnepaneel is opgebouwd uit zonnecellen. Een zonnecel bestaat uit twee lagen silicium met daartussen een scheidingslaag. De ene laag silicium bevat meer elektronen dan de andere. Zodra de zon gaat schijnen, bewegen de elektronen van de laag met veel elektronen, naar de laag met minder elektronen. Maar deze stroom kunt je nog niet in huis gebruiken. Daarvoor heb je een omvormer nodig die de gelijkstroom omzet in wisselstroom en deze naar de meterkast brengt. De apparaten in je huis (TV, wasmachine, koelkast, verlichting) werken allemaal op wisselstroom.

De omvormer zet de in de cellen van de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom voor eigen gebruik of als teruglevering aan het openbare elektriciteitsnet. Ook zorgt de omvormer ervoor dat de panelen op elk moment hun maximale vermogen produceren (MPP tracken) en meten ze de opbrengst van het systeem.

Er zijn verschillende soorten omvormers op de markt. De belangrijkste categorieën zijn string-omvormers en micro-omvormers, met een tussenvorm die gebruikt maakt van ‘power optimizers.

String Omvormers
Bij string-omvormers worden de panelen in serie aan elkaar gekoppeld in lange strings, en worden vervolgens de strings aan de omvormer gekoppeld. Dit is het meest voorkomende type installatie en wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduw. Het voordeel van deze systemen is dat ze relatief simpel zijn met weinig verschillende onderdelen en daardoor een kleine kans op storingen. En als er al een storing zou zijn in de omvormer, dan is deze meestal goed bereikbaar en dus gemakkelijk om te vervangen.
 
Micro Omvormers
Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormertje. Deze zijn allemaal direct aangesloten op de 230 V wisselstroom. Het voordeel hier is dat elk paneel zijn eigen MPP tracking heeft. Zulke systemen worden vaak toegepast bij installaties waar de panelen allemaal verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, en ook bij kleine systeempjes van 3 of 4 panelen (want string-omvormers werken pas vanaf een bepaald minimum aantal panelen). Het nadeel is dat het systeem meer onderdelen krijgt en daardoor iets storingsgevoeliger wordt. De omvormers worden zelf ook blootgesteld aan zwaardere omstandigheden (hoge temperaturen, zo vlak onder de panelen) en als ze eens kapot zouden gaan, dan is het moeilijker om ze te bereiken en te vervangen. Daar staat dan weer tegenover dat de opbrengst van ieder paneel afzonderlijk kan worden bekeken, in plaats van alleen de opbrengst van het systeem als geheel.
 
Systeem met optimizers
Een tussenvorm van bovenstaande categorieën wordt gevormd door systemen met zogenaamde ‘power optimizers’ in combinatie met omvormers. De bekendste producent van deze systemen is SolarEdge. Bij deze systemen is elk paneel uitgerust met een optimizer, die het MPP tracken per paneel regelt, en die de gelijkstroom van het paneel omzet in een andere gelijkstroom. Vervolgens is er net als bij string-omvormers nog één centrale omvormer nodig die de gelijkstroom weer omzet naar wisselspanning. Deze systemen kunnen net als micro-omvormers worden toegepast bij installaties met panelen die allemaal verschillend gericht staan, en bij schaduwverlies. De meest gevoelige elektronica is in de omvormer geplaatst en dus in principe eenvoudiger te bereiken.

1- of 3 fasen aansluiting?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 1-fase en 3-fasen aansluiting. De keuze voor de omvormer en het aantal panelen hangt hiervan af. We zullen daarom altijd bekijken welk type aansluiting aanwezig is. Heb je een 1-fase aansluiting? Dan kan het nodig zijn je meterkast te verzwaren. Op die manier verhoog je de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting. Met een 3-fasen aansluiting kun je namelijk meer stroom opwekken en terugleveren. Het verzwaren van de aansluiting kun je tegen een eenmalige vergoeding door je netbeheerder laten uitvoeren.
 
Aparte PV groep
Nadat we de panelen op je dak hebben gelegd en de omvormer hebben geïnstalleerd, trekken we een kabeltraject van de omvormer naar de meterkast. We sluiten de zonnepanelen aan op een aparte groep, zodat er geen problemen ontstaan wanneer er een keer kortsluiting ontstaat.

Het overgrote deel van de daken is geschikt voor zonnepanelen. Om te bepalen of jouw dak ook geschikt is letten we op de volgende factoren:
 
De richting van je dak
De optimale ligging van een schuin dak is in de richting van het zuiden. Dit om de simpele reden dat een dak richting het zuiden het meeste zonuren per dag ontvangt. Zuidwest en zuidoost hebben een goede tweede plaats en een ligging richting het noorden heeft de minste voorkeur.
Op een plat dak worden de panelen meestal naar het zuiden gericht. Bij een oost-west opstelling is het rendement lager maar passen er vaak meer panelen op het dak waardoor de opbrengst per m2 dakoppervlak hoger wordt.

Dakhelling van een schuin dak
Een hellingshoek tussen de 30° en 40° is optimaal voor zowel het rendement als de installatie. Ook al heeft jouw dak niet deze ideale hellingshoek, misschien is het toch mogelijk om op een veilige manier een rendabele installatie te maken. Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Hoeveel schaduw valt er op je dak? 
Schaduw kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een boom, pijpjes op het dak, een schoorsteen of een dakkapel, het dak van de buren etc. Een beetje schaduw is niet erg, maar teveel schaduw vermindert de opbrengst.

Dakbedekking
Bij platte daken is een bitumen dakbedekking vaak geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Bij schuine daken komen dakpannen het meest voor en gelukkig is dat meteen de meest ideale soort dakbedekking voor het plaatsen van zonnepanelen. Bij andere dakbedekkingen, bijvoorbeeld zink, riet, aluminium, leistenen en glas, is het vaak niet mogelijk of te risicovol om zonnepanelen te plaatsen. We bekijken graag samen met jouw wat de mogelijkheden zijn.

Is de draagkracht van mijn dak voldoende?
Om zonnepanelen op een dak te monteren, moet het dak voldoende draagkracht hebben om het systeem te kunnen dragen. Bij de meeste daken kan ervan uitgegaan worden dat dit het geval is. Als je dak al wat ouder is, als het te gebruiken dakoppervlak erg groot is of als er twijfels zijn over de draagkracht van het dak, dan kan er een dakdekker ingeschakeld worden.

Hoe meer licht, hoe meer elektriciteit je zonnepanelen zullen opwekken. Als zonnepanelen in serie zijn geschakeld, beïnvloedt één beschaduwd paneel de hele serie. De zwakste schakel beperkt dan altijd alle andere zonnepanelen in het circuit. Als er veel schaduw op je dak valt zullen we daarom optimizers gebruiken waarbij per paneel de optimale stroomopwekking wordt gemeten en gerealiseerd.